Algemene Voorwaarden

– 1. Verblijf;

  • De duur van de zwemles in groepjes van 2 kinderen of individueel bedraagt 30 minuten.
  • De duur van de zwemlessen in groepjes van 3, 4 evt 5  kinderen bedraagt 45 minuten.
  • Zwem op maat geeft les aan alle kinderen met het doel dat deze kinderen een zwemdiploma op maat halen, evenals kinderen met een andere gebruiksaanwijzing.
  • Voor het diploma feestje worden apart kosten voor in rekening gebracht.
  • Tijdens de zwemlessen van zwem op maat gelden te allen tijde de huisregels van de betreffende accommodatie voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van deze locatie als ook het huishoudelijk reglement van Zwem op maat.
  • Het dragen van schoeisel in de kleedkamers, omkleedcabines en natte gedeelten van het zwembad is NIET toegestaan. Evt. overschoentjes zijn toegestaan.
  • Ouders verblijven tijdens de zwemlessen buiten de zwemzaal, tenzij anders is afgesproken.
  • voor het zwemmen is men verplicht om te douchen.
  • kinderen zonder diploma of toezicht van ouder mogen niet zelfstandig het water in.
  • Het verblijf op de zwem locatie is voor eigen risico van de bezoekers.
  • Zwem op maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of vermissingen aan personen of zaken in en rondom het zwembad.

2. Inschrijving;

Het inschrijfgeld bedraagt 15,00 euro en dient betaald te worden bij inschrijving en kan niet worden geretourneerd.

Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat het inschrijfgeld op de rekening staat van zwem op maat.
Inschrijving vindt plaats middels het insturen van een ingevuld inschrijfformulier.
Door het insturen van het inschrijfformulier gaat U akkoord met deze algemene voorwaarden.

 -3. Betalingen;
De eerste (kennismakings) les mag los betaald worden.
Het is daarna alleen mogelijk om een tien (zegge 10) lessenkaart aan te schaffen.
De leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De leskaarten zijn 13 weken geldig m.u.v. vakanties en feestdagen of na afspraak bij uitzondering.
Losse lessen zijn bij uitzondering  toegestaan,  hiervoor berekenen wij € 5,00 extra kosten.

Betalingen behoren voldaan te zijn voor aanvang van de eerste zwemles.
Voor te late betalingen wordt € 5,00 extra kosten in rekening gebracht.
Uitzonderingen zijn alleen in overleg vooraf mogelijk.

 • Zwem op maat zwemvest: Tijdens de lessen is het gebruik van een  Zwem op maat zwemvest verplicht.
  U dient deze bij aanvang zwemlessen aan te schaffen bij Zwem op Maat.

 -4. Afzeggen;
Lessen die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen worden doorberekend.

– 5. Tijdelijk stoppen;
Bij tijdelijk stoppen op advies van de zwemonderwijzer wordt er restitutie verleend van het nog openstaande bedrag.
Wordt er gestopt op eigen initiatief dan kan er geen restitutie worden verleend en stoppen de lessen.

 Slotbepaling:

zwem op maat behoudt zich het recht voor om wijzigingen betreffende lesgeld en/of groepsindeling door te voeren mocht zij hiertoe genoodzaakt zijn.

Bij inschrijving aanvaardt U deze algemene voorwaarden opgesteld door Zwem op maat.